دسته‌بندی نشده

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر…

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

question_answerبدون دیدگاه
صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.بعدی۱. مشخصات…

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.بعدی۱. مشخصات…

مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب»

  برگزاری مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب» به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر همراه با جوایز نفیس نفر اول ۳۰۰ هزار تومان نفر دوم ۲۰۰ هزار تومان نفر سوم…

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.بعدی۱. مشخصات…

مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب»

  برگزاری مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب» به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر همراه با جوایز نفیس نفر اول ۳۰۰ هزار تومان نفر دوم ۲۰۰ هزار تومان نفر سوم…
دسته‌بندی نشده

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

question_answer۰
صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا…

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

دسته‌بندی نشده
question_answer۰
صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.بعدی۱. مشخصات مدیر اداره آموزش و پرورشنام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.۲. معاونت پرورشی ادارهنام و…

مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب»

اخبار
question_answer۰
  برگزاری مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب» به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر همراه با جوایز نفیس نفر اول ۳۰۰ هزار تومان نفر دوم ۲۰۰ هزار تومان نفر سوم ۱۰۰ هزار تومان   جهت دانلود کتاب بر روی عنوان زیر کلیک نمائید حساب و کتاب انقلاب   نام و…

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۴

در صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

عنوان مسئولیت، نام و نام خانوادگی، تلفن، آدرس دفتر و توضیحات در صورت نیاز.

نام آموزشگاه، تعداد دانش‌آموزان، مقطع، نام و تلفن مدیر، نام و تلفن معاون پرورشی، آدرس و توضیحات در صورت نیاز.

نام، نام سرپرست اول و تلفن، نام سرپرست دوم و تلفن، تعداد دانش‌آموزان و در صورت نیاز توضیحات.

اگر با اهل سنت ارتباط گرفتید اطلاعات مربوط به ایشان شامل نام و نام خانوادگی، تلفن، مسئولیت، نحوه تفکر و دید نسبت به وحدت و ... را مرقوم نمائید.

لطفاً مطالبی که در مورد محل اسکان به نظرتان می‌رسد (از جمله نام و تلفن میزبان یا سرایدار، پذیرایی و...) را با آدرس محل مرقوم فرمائید.

لطفاً ارزیابی خود از نوع همکاری مسئولین مختلف، کم و کیف محل‌های مختلف تبلیغ را به همراه پیشنهادات خود در راستای بهبود امر مقدس تبلیغ در شهرستان، متناسب با اهداف مؤسسه را مرقوم نمائید.

اگر در جمع مجموعه‌های شیعی و هیئات شیعی حضور یافتید، مشخصات مجلس و مسئولین آن را برای برنامه‌ریزی‌های مقتضی در اعزام‌های آتی ذکر نمائید.

question_answerبدون دیدگاه

مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب»

 

برگزاری مسابقه کتابخوانی «حساب و کتاب انقلاب» به مناسبت فرارسیدن دهه مبارک فجر همراه با جوایز نفیس

نفر اول ۳۰۰ هزار تومان

نفر دوم ۲۰۰ هزار تومان

نفر سوم ۱۰۰ هزار تومان

 

جهت دانلود کتاب بر روی عنوان زیر کلیک نمائید

حساب و کتاب انقلاب

 

 

 

 

 

 

question_answerبدون دیدگاه

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا وجود نداشت در کادر ذیل آن را درج نمائید.بعدی۱. مشخصات…
ادامه مطلب

شناسنامه فرم دهه فجر ۱۴۰۲

question_answer۰
صفحه ۱ از ۴نام*نام خانوادگی*تلفن*شهرستان محل استقرار*لطفا انتخاب کنیدزاهدانخاشسراوانسورانچابهارقصرقندنیکشهرسربازمیرجاوهزابلهیرمندهامونزهککنارکایرانشهرسایرسایر شهرستان‌هادر صورتی که نام شهرستان محل استقرار شما در موارد بالا…

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها
سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها

مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»

سلسله نشست‌ها

برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»

سلسله نشست‌ها
برگزاری ششمین جلسه از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن سازی
مشروح پنجمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «وحدت و تمدن سازی» با موضوع «بررسی جایگاه تقیه در عصر حاضر و پاسخ به شبهات»
برگزاری چهارمین نشست از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن‌سازی با عنوان «روایت امارت»
برگزاری سومین جلسه از سلسله نشست‌های وحدت و تمدن سازی (نشست علمی عربستان)
نشست علمی جریان شناسی دارالعلوم مکی زاهدان
خالد قدومی
همایش منادیان امت
همایش‌ها
سفیران وحدت
دوره‌های آموزشی
دوره‌های آموزشی
اردوهای جهادی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

format_quote

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

سامانتا گرین

مدیر شرکت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

دیوید اسمیت

مشتری

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است.

آنا زاکربزگ

مسئول تم ها

فهرست