همایش تربیت دینی پویا

شرح برنامه:

انگاره‌ی ترس از منجر شدن تقویت دینداری به افراط‌گرایی و از سوی دیگر هراس رشد بی دینی و غرب گرایی، ضرورت طراحی مدل تربیت دینی پویا و بدون آسیب‌های تحجر و تجدد را ایجاد نمود. در همین راستا موسسه فرهنگی ملت ابراهیم سلسله همایش های تربیت دینی پویا رهایی از تحجر و تجدد (ویژه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان) را طراحی و اجرا نموده است.

این سلسله همایش ها تا کنون دو مرتبه با حضور مدیران مدارس منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان در اصفهان برگزار شده است.

شرکت کنندگان در همایش ضمن شرکت در برنامه‌های آموزشی، نظرات خود را در کارگروه‌های مختلف مطرح و در آخر بیانیه‌هایی را به عنوان نتایج هر کارگروه عنوان می کنند.

اهداف همایش:

ارائه الگوی صحیح تربیت دینی پویا به متصدیان تربیت نوجوانان و دانش آموزان، تبیین صحیح مساله وحدت و تمدن نوین اسلامی، ارائه آموزش‌های مورد نیاز در جهت مقابله با خشونت، افراطی گری، تکفیر و تجدد، آسیب شناسی مساله تربیت دینی پویا و ارائه راه‌کارها و راه حل‌ها

سرفصل‌ها:

ارکان و لوازم تربیت دینی پویا، نقش فرهنگیان، تجدد و غرب گرایی،‌ الگوها و روش‌های موفق، تحجر و افراطی گری در تقابل با تربیت دینی پویا، نقش رسانه و فرصت‌ها و چالش‌های آن و نقش قومیت و فرهنگ‌های منطقه‌ای در تربیت دینی پویا

ششمین دوره اردوی یاوران امین
پنجمین دوره اردوی یاوران امین
فهرست