دانش آموز

چهارمین دوره اردوی یاوران امین

چهارمین دوره اردوی یاوران امین با حضور ۱۰۰نفر از دانش آموزان ممتاز مقطع متوسطه منطقه بلوچستان استان سیستان و بلوچستان مرداماه ۱۳۹۳ در شهر همدان برگزار شد.

یاوران امین
فهرست