منادیان امت

همایش منادیان امت

ضرورت: باتوجه به بافت جمعیتی و وضعیت دینداری مردم استان سیستان و بلوچستان، ائمه جمعه اهل سنت از جمله گروه های تاثیرگذار در میان عموم اقشار جامعه می باشند که…
خالد قدومی
فهرست