وحدت

دوره‌های آموزشی

شرح برنامه برای ایجاد تحول در بینش و روش اجرای کار موثر در فضای اهل سنت و زمینه سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بهره مندی از ظرفیت های همه…
دوره‌های آموزشی

سفیران وحدت

شرح برنامه در برنامه سفیران وحدت جمعی از مربیان موسسه ملت ابراهیم جهت ارتباط مستمر و ارائه الگوی عملی وحدت اسلامی با تاکید بر مشترکات دینی و با هدف فعالیت…

همایش تربیت دینی پویا

شرح برنامه: انگاره‌ی ترس از منجر شدن تقویت دینداری به افراط‌گرایی و از سوی دیگر هراس رشد بی دینی و غرب گرایی، ضرورت طراحی مدل تربیت دینی پویا و بدون…
فهرست