ائمه جمعه

گزارش همایش منادیان امت

اولین همایش منادیان امت، ویژه ائمه جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان به همت موسسه فرهنگی ملت ابراهیم علیه السلام و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در…
همایش منادیان امت
فهرست