بورسیه

اعطای بورسیه تحصیلی

بسم الله الرحمن الرحیم موسسه فرهنگی ملت ابراهیم (علی نبینا وآله و علیه السلام) با نظر مساعد ریاست محترم دانشگاه ادیان و مذاهب شرایطی را فراهم نموده است که طلاب…
فهرست