دوره آموزشی پژوهشی

برگزاری دوره آموزشی-پژوهشی

دوره آموزشی-پژوهشی تربیت استاد وحدت که با حضور جمعی از اعضای موسسه فرهنگی ملت ابراهیم علیه السلام در طول ماه مبارک رمضان در محل موسسه برگزار گردید، با اهداء گواهی…
تربیت استاد
فهرست