نسیم برادری

اردوی جهادی نسیم برادری

گزارشی از برگزاری اردوی جهادی نسیم برادری ویژه طلاب شیعه و سنی یکی از مهمترین اهداف موسسه فرهنگی ملت ابراهیم علیه السلام اجرای مدل الگوی وحدت عملی در بین اقشار…
اردوی نسیم برادری
فهرست