گردهمایی سفیران ملت ابراهیم

گردهمایی سفیران ملت ابراهیم

اولین گردهمایی سفیران ملت ابراهیم با حضور خانواده بزرگ موسسه فرهنگی ملت ابراهیم فرصتی برای انس و الفت، هم اندیشی، استفاده از ظرفیت ها، تجدید خاطرات، معرفی فعالیت ها، انتقادات…
بنر گردهمایی
فهرست