نسیم رحمت

اردوهای دانشجویی نسیم رحمت

شرح برنامه اردوهای نسیم رحمت ویژه دانشجویان ممتاز استان سیستان و بلوچستان است که قبلا در اردوهای یاوران امین شرکت کرده اند. این اردو یکی از بهترین‌ فرصت‌ها برای تبدیل…
فهرست