اولین گردهمایی سفیران ملت ابراهیم

گزارش اولین گردهمایی سفیران ملت ابراهیم

اولین گردهمایی سفیران ملت ابراهیم علیه السلام سوم و چهارم شهریورماه در اردوگاه امام خمینی (ره) لواسان برگزار شد. در این گردهمایی که با هدف ارتباط مجدد اعضا با یکدیگر…
دسته جمعی گردهمایی سفیران ملت ابراهیم
فهرست