شورای اساتید موسسه

نخستین جلسه شورای اساتید موسسه

برگزاری نخستین جلسه شورای اساتید موسسه فرهنگی ملت ابراهیم علیه السلام پس از تشکیل شورای اساتید موسسه از بین فارغ‌التحصیلان دوره‌های تربیت استاد، اولین جلسه اعضای این شورا با موضوع…
نخستین جلسه شورای اساتید
فهرست