هم افزایی مدیریت ایران

حضور در رویداد هم‌افزایی مدیریت ایران

حضور موسسه فرهنگی ملت ابراهیم در رویداد «هم‌افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» رویداد «هم‌افزایی مدیریت ایران ۱۴۰۱» با هدف فراهم‌آوردن زیرساختی برای آشنایی، ارتباط و همکاری مدیران کشور با مؤسسات، شرکت‌ها…
فهرست